с. Тръстиково

Кратка история

Кратка история

ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ В ТРЪСТИКОВО

 

     Първото частно училище в с.Тръстиково е създадено през 1885г. по предложение на сина на първия българин, заселил са в Караач Софулар през 1882г. – Станчо Пейчев Кюмюрджиев, но е било  затворено заради Сръбско – българската война. Кой е учил децата на четмо и писмо – не можем да разберем. Училището било открито отново през 1888г. Било пак частно училище с 16 ученика. Помещавало се в пристройка до старата джамия – стара турска къща с две стаи (голямата наричали „одая”) и сун-дурма (кьошк), която била закупена за училище. Там се водели учебните занятия чак до 1937г. Кой е бил учителят – пак не е ясно. В документите, които получихме от Музея на образованието в гр.Габрово пише, че е бил свещеник, на когото жителите на селото подарили книга (молитвеник) на черковнославянски език.

     През 1896г. училището станало държавно и в него учели ученици в І-ви и ІІ-ри клас – общо 36 деца. Първата главна книга, която се пази в училището е започната през 1898г. в нея е отбелязано, че в учениците учат в два класа. До 1902г. вече имало трети клас, а от 1903г. е открит и ІV клас. До 1921г. учениците се обучавали до ІV клас. Училището продължавало да се  помещава в пристройка до старата джамия. В декларацията на жители на селото от 23. ІV.1989г., Панайот Митев Славов говори за това, че дядо му (Панайот Митев Андонов – б.а.) е носил камъни за строеж на училищната сграда, в която и той е учил. Вероятно става въпрос за пристрояване на стая към старата къща през 1894г., тъй като едната от двете съществуващи стаи се е използвала като църква. В тази сграда се водели учебните занятия чак до 1937г., когато била съборена, вероятно ведно със старата джамия.

     От 1861г. към джамията функционирало турско духовно училище, което имало статут на районно. Двете училища съществували паралелно.  Това училище най-вероятно е било закрито, когато през 30-те години на ХХв. голяма част от турското население на Караач Софулар (Тръстиково) се изселило в Турция. Учениците от турски произход били обучавани вече в българското училище в новопостроената сграда. За стоежа са отчуждени два парцела – на Колю Станев Иванов – за училищен двор (сега там са баскетболното, футболното и волейболното игрище) и на Тодор Стоянов Тодоров – за училищна сграда.

     От декларацията на Пейчо Георгиев Митев, Панайот Митев Пана-йотов и Слави Митев Панайотов от 23.ІV.1989г., предоставена ни (на училището – б.а.) от МО – гр. Габрово става ясно, че първите известна учители в с.Тръстиково са:

1) Костадин Джаров (учител в периода 1890/91 – 1903г.),

2) Костадин Денев от Кюстендил,

3) Антон Димитров Чехларов (учител в периода 1901 – 1907г.).

         Възстановяването на по-стари сведения е трудно, защото първата летописна книга на училището е загубена. Информацията, с която разполагаме е от предишния директор г-н Павел Павлов, който е черпил данни от нея. Съпоставяйки я със документите от Държавен архив – Варна и данните от Музея на образованието – гр. Габрово успяхме да възстановим са-мо тези бегли сведения, представени по-горе. 

     Първите преки сведения за учебния процес и учителите работили в с.Тръстиково черпим от първата главна книга – започната през 1898 г. и  албум пазени в архива на училището. В албума има снимки и собственоръчно написани автобиографии от учителите работили тук през периода 1928 –1983г. За съжаление и в него има пропуски.

 Из "Корени. Тръстиково през вековете" - Виолета Янева

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.