с. Тръстиково

Проект "УСПЕХ"

Проект "УСПЕХ"

Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия  BG051PO001-4.2.05

 „Да направим училището привлекателно за младите хора“, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 

Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Тръстиково, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.